Kauppalan yleisen kokouksen pöytäkirjat

Lahden kauppalan yleisen kokouksen pöytäkirjoja on muodostunut vuosilta 1885-1907. Niiden alkuperäiset kappaleet luonnoksineen ja liitteineen on sidottu kolmeen niteeseen Ca1 - Ca3, jotka on nyt julkaistu puhtaaksikirjoitettuna Lahti-tietokannassa. Vuonna 1885 pöytäkirjat ovat ruotsinkielisiä, jonka jälkeen pöytäkirjat ovat kirjoitettu suomeksi. Sivuilla on julkaistu vain pöytäkirjojen lopulliset versiot pääsääntöisesti ilman liitteitä. Pöytäkirjoja on kaikkiaan noin 90.