Vuoden 1885 Lahden kauppalan yleisen kokouksen pöytäkirja

Vuden 1885 pöytäkirja on ruotsinkielinen ja löytyy niteestä Ca1.