Vuoden 1887 Lahden kauppalan yleisten kokousten pöytäkirjat

Tämän vuoden pöytäkirjat löytyvät niteestä Ca1.