Vuoden 1889 Lahden kauppalan yleisten kokousten pöytäkirjat

Tämän vuoden pöytäkirjat löytyvät niteestä Ca1.

HUOM! Katso vuoden 1890 yleisen kokouksen pöytäkirja 30.12.1890, johon on ilmeisesti kirjattu väärä vuosiluku, koska pöytäkirjassa 20.2.1890 viitataan edellisen vuoden joulukuun 30. päivänä pidettyyn kokoukseen.