Vuoden 1890 Lahden kauppalan yleisten kokousten pöytäkirjat

Tämän vuoden pöytäkirjat löytyvät niteestä Ca1.

30.6.1890 HUOM! Tämä pöytäkirja on kauppalanhallituksen kokouksen pöytäkirja.

30.12.1890 HUOM! Tässä pöytäkirjassa saattaa olla väärä vuosiluku, joka pitäisi olla 1889, koska yleisen kokouksen pöytäkirjassa 20.2.1890 viitataan pöytäkirjaan 30.12.1889, jota ei ole niteessä.