Vuoden 1897 Lahden kauppalan yleisten kokousten pöytäkirjat

Tämän vuoden pöytäkirjat löytyvät niteestä Ca1.