Lahden kauppalan yleisen kokouksen pöytäkirja 20.11.1905

[Niteen sivu 276]

Pöytäkirja tehty kauppalan asukasten yleisessä kokouksessa Lahden kansakoululla maanantaina, marraskuun 20pnä 1905.

§ 1

Esitettiin kauppalan työssä suurlakon alkaessa olleiden työmiesten anomus, että kauppala lakon ajalta maksaisi heille täyden palkan sekä Rahatoimikamarin asiasta antama puoltava lausunto, johon Kauppalanhallituskin oli yhtynyt, vaan alistanut päätöksensä kauppalan yleisen kokouksen joko hyväksyttäväksi tai hylättäväksi.

Asiasta kehoitettua läsnäolleita lausumaan ajatuksensa ilmeni kaksi eri mielipidettä, joista toinen puolsi täyden palkan maksamista, toinen piti puolta palkkaa riittävänä korvauksena, syystä että jokainen yksityinen oli enemmän tai vähemmän saanut kärsiä vahinkoa tällä ajalla, koska lakko oli yleinen koko maata käsittävä. Äänestettäessä voittivat jälkimmäiset 21 äänellä 14 ääntä vastaan, josta syystä päätökseksi siis tuli, että kauppala, esillä olevien palkkalistain mukaan yhteensä 1013 markkaa 25 penniä, maksaa niistä anojille vain puolet eli 506 mk. 62 penniä.

§ 2

Pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin kauppias G. Fagerholm ja maalari M. V. Heinonen.

Kokouksen puolesta:
F. F. Frostell        

W. Imberg

Tarkastettu ja hyväksytty:
M. V. Heinonen