Lahden kauppalan yleisen kokouksen pöytäkirja 20.2.1905

[Niteen sivu 272]

Pöytäkirja, tehty Lahden kauppalan asukasten yleisessä kokouksessa kansakoululla, maanantaina helmikuun 20 päivänä 1905.

§ 1

Puheenjohtaja esitti Keisarillisen Suomen Senaatin välipäätöksen, tammikuun 13 päivältä 1905 No 12. "Uusi Olutpanimo osakeyhtiö Lahden" tekemästä valituksesta siitä, ettei heille ole myönnetty oikeutta tehtaan ulkopuolella myydä valmistamiansa mallasjuomia ja kehoitti kokousta valitsemaan henkilön, joka kauppalan asukasten puolesta antaisi asiasta lausunnon Keisarilliselle Suomen Senaatille ja valittiin lausunnonantajaksi puheenjohtaja Frostell .

§ 2

Pöytäkirjaa tarkastamaan ja allekirjoittamaan valittiin talonomistajat E. W. Simolin ja Karl Boman.

Kokouksen puolesta:
F. F. Frostell     W Imberg
                        v. t.

Tarkastettu ja hyväksytty: 
E W Simolin     K. Boman