Lahden kauppalan yleisen kokouksen pöytäkirja 27.4.1905

[Niteen sivu 273]

Pöytäkirja, tehty Lahden kauppalan asukasten yleisessä kokouksessa kauppalan kansakoululla torstaina huhtikuun 27 päivänä 1905.

§ 1

Sittenkun v. t. sihteeri esteellisyytensä tähden oli poistunut ja pöytäkirjuriksi valittu allekirjoittanut Ikonen esitti puheenjohtaja Kauppalanhallituksen ja Rahatoimikamarin yhdistettyä sihteerin virkaa hakemaan v. t. sihteerin kauppias W. Imbergin ja yhteiskoululaisen Wäinö Lansin, sekä että Kauppalanhallitus ja Rahatoimikamari ehdottavat tähän virkaan valittavaksi kauppias Imbergin. Yhtyen ehdotukseen valitsi kokous v. t. sihteerin vakinaiseksi.

§ 2

Puheenjohtaja esitti Keisarillisen Suomen Senaatin välipäätöksen No 53, maaliskuun 18. päivältä 1905 "Uusi Olutpanimo Osakeyhtiö Lahti" nimisen toiminimen valituksesta, ettei heille ole myönnetty oikeutta tulevana myyntikautena tehtaan ulkopuolella myydä valmistamiaan mallasjuomia sekä kehoitti kokousta valitsemaan henkilön, joka kauppalan asukkaiden puolesta antaa asiasta lausunnon Keisarilliselle Suomen Senaatille ja valittiin lausunnonantajaksi tehtailija H. Lindh.

§ 3

Pöytäkirjaa tarkastamaan ja allekirjoittamaan valittiin kauppias Albin Eklund ja talonomistaja K. Heinämäki.

Kokouksen puolesta:
F. F. Frostell

Tarkastettu ja hyväksytty: 
K. Heinämäki