Lahden kauppalan yleisen kokouksen pöytäkirja 30.12.1905

[Niteen sivu 277 ja numeroimaton sivu]

Pöytäkirja tehty kauppalan yleisessä kokouksessa Lahden kansakoululla lauantaina, joulukuun 30. päivänä 1905.

§ 1

Jäseneksi Kauppalanhallitukseen siitä eroavan kauppias K. W. Kunnaan sijaan valittiin satulaseppä Juho Suvela.

§ 2

Rahatoimikamarin puheenjohtajaksi valittiin eroamisvuorossa oleva herra Karl Gustaf Paulin uudelleen.

§ 3

Varajäseneksi Rahatoimikamariin paikkakunnalta muuttaneen rakennusmestari V. F. Saaren sijaan valittiin talonomistaja Kalle Heinämäki.

§ 4

Kauppalan kassaa järjestysmiehen kanssa hoitamaan valittiin Rahatoimikamarin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja uudelleen.

§ 5

Kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan valittiin maisteri Hjalmar Fellman ja varatuomari John Grenman.

§ 6

Kauppalan omaisuuden katsastusta, jonka Rahatoimikamari vuoden vaihteessa toimittaa, valittiin valvomaan panimomestari Ernst Mattsson ja insinööri Ivar Meurman.

§ 7

Pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin opettaja Samuli Ahlqvist ja talonomistaja Elis Simolin.

Kokouksen puolesta: 
W. Imberg

Tarkastettu ja hyväksytty: 
Sam. Ahlqvist.