Lahden kauppalan yleisen kokouksen pöytäkirja 31.1.1905

[Niteen sivut 270-271]

Pöytäkirja tehty tammikuun 31 p:nä 1905 pidetyssä Lahden kauppalan yleisessä kokouksessa, johon kauppalan asukkaita oli kutsuttu seuraavalla kaksi kertaa kirkossa julistetulla ja Lahden lehdessä olleella kuulutuksella:

"Lahden kauppalan asukkaat kutsutaan täten yleiseen kokoukseen, joka tiistaina tämän Tammikuun 31 päivänä Kello 10 e.p.p. pidetään kauppalan Kansakoulutalolla, antamaan lausuntoa:

josko ja mihin määrään mallasjuomain anniskeluoikeuksia on myönnettävä ensi tulevaksi kahdeksi vuodeksi sekä missä seuduin kauppalaa kunkin anniskelupaikan tulee olla; Lahti Tammikuun 14 päivänä 1905.

Kauppalan hallituksen puolesta:
F. F. Frostell"

 

1 §

Pöytäkirjaa tässä kokouksessa pitämään valittiin kansanopistonjohtaja Robert Kojonen.

2 §

Puheenjohtaja esitti kokouksen keskusteltavaksi ja päätettäväksi, onko ja mihin määrään mallasjuomain anniskeluoikeuksia myönnettävä ensi tulevaksi kahdeksi vuodeksi sekä missä seuduin kauppalaa kunkin anniskelupaikan tulee olla.

Kokouksessa ilmeni kaksi eri mielipidettä, joista toinen tahtoi, että samoilla oikeuksilla kuin nykyisinkin myönnetään yhdet oluen anniskeluoikeudet; toinen ryhmä taas ehdotti, että kyseessä olevaksi ajaksi ei kauppalassa myönnetä lainkaan oikeuksia anniskella olutta.

19 äänellä 14 vastaan kokous päätti, ettei ensi tulevaksi kahdeksi vuodeksi kauppalassa myönnetä yksiäkään oluen anniskeluoikeuksia.

3 §

Pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin tehtailia H. Lindh ja räätälimestari J. Koivu.

Kokouksen puolesta:
F. F. Frostell       Robert Kojonen

Tarkastettu ja oikeaksi huomattu:
H. Lindh             J. Koivu