Vuoden 1907 Lahden kauppalan yleisten kokousten pöytäkirjat

Tämän vuoden pöytäkirjat löytyvät niteestä Ca3.