Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjoja on muodostunut vuosilta 1878-1906. Niiden alkuperäiset kappaleet luonnoksineen ja liitteineen on sidottu neljään niteeseen Cb1 - Cb4, jotka on nyt julkaistu puhtaaksikirjoitettuna Lahti-tietokannassa. Pöytäkirjat ovat ruotsinkielisiä vuoteen 1884 asti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, ja vuodesta 1885 lähtien ne ovat suomenkielisiä. Sivuilla on julkaistu vain lopulliset versiot pääsääntöisesti ilman liitteitä. On huomioitava, että kaikki hallituksen pöytäkirjat eivät ole säilyneet esim. vuodelta 1886 ei ole jäljellä yhtään asiakirjaa. Pöytäkirjoja on tallella kaikkiaan noin 400.

Lahden kauppalanhallitus oli kuusijäseninen, johon valittiin joka vuosi uusi jäsen eroamisvuorossa olevan tilalle. Aluksi hallitus kokoontui harvoin, mutta vuodesta 1891 lähtien kokouksia pidettiin säännöllisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina ja vuodesta 1902 kaksi kertaa kuussa, ensimmäisenä ja kolmantena keskiviikkona. Kauppalanhallituksen jäseninä ovat olleet August Fellman, Th. Löfström, K. V. Silfvenius, H. Mattsson, J. E. Andelin, H. Rautell, T. Eriksson, I. Puustinen, M. V. Ljundell, R. Ojanen, S. S. Stockus, Arndt Koskinen, J. Koskinen, J. H. Silvonen, K. A. Ringbom, W. Grönlund, J. Johansson, K. G. Paulin (Palmusalo), Oskar Lefrén, P. J. Valkonen, K. V. Kunnas, J. K. Paasikivi, G. Fagerholm, O. Londén, August Veltheim, Arvid Nordenstreng, G. Riigoin, O. Talas, Aleks. Kauranen, Sam. Ahlqvist (Sariola), V. Törnroos, H. Lind ja J. Suvela.

Hallituksen kokouksissa puheenjohtajana oli kauppalan järjestysmies, joka huolehti muun muassa kauppalaa koskevien asiakirjojen talletuksesta ja hoidosta. Järjestysmiehinä toimivat Ulrik Polón, Selim Hartelin, Mauritz Krook, Fridolf Lindsröm ja F. F. Frostell.