Vuoden 1878 kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuonna 1878 Lahden kauppalanhallituksen kokouksista on säilynyt kuusi pöytäkirjaa, jotka on puhtaaksikirjoitettu alkuperäisistä pöytäkirjoista. Pöytäkirjat ovat sidottu niteeseen Cb1 ja löytyvät sivuilta 1-13. Kaikki pöytäkirjat ovat ruotsinkielisiä.