Vuoden 1880 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1880 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 1.