Vuoden 1881 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1881 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 1.