Vuoden 1882 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1882 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 1.