Vuoden 1883 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1883 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 1.