Vuoden 1884 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1884 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 1.