Vuoden 1885 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1885 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 1.