Kauppalanhallituksen pöytäkirja 13.3.1885

[Niteen sivu 171.]

Pöytäkirja, tehty Lahden kauppalan hallituksen kokouksessa, 13. päivänä Maaliskuuta 1885.

§ 1

Sittenkuin Herra Kuvernööri on tämän kuun 7 päivänä antaman päätöksen kautta vaatinut kauppalan hallituksen lausuntoa niiden valitusten johdosta, jotka Wankivartia, tästä kauppalasta Kaarle Kustaa Lind ja Talollinen Lahden kylästä Hollolan pitäjää, Juho Sakarinpoika Juhakkala ovat Herra Kuvernöörin luona tehneet Kauppalan hallituksen 5 päivänä viime Helmikuuta tekemästä päätöksestä, jonka kautta mainitut henkilöt, siitä että heidän siat ovat päässeet kauppalan kaduille, ovat tuomitut vetämään sakkoa Juhakkala kuusikymmentä ja Lind neljäkymmentä markkaa, on kauppalan hallitus tänään pidetyssä kokouksessa antanut seuraavan

Lausunnon:

Kauppalan hallitus anoo täten nöyrimmästi että valittain valitukset kumottaisiin ja että valituksen alainen päätös vahvistettaisiin, kosk'eivät valittajat ole, siinä kokouksessa, jossa valituksen alainen päätös tehtiin, esiintuoneet mitään syytä sikojen irtipääsemiseen vaan päin vastoin myösivät he että he kyllä olivat nähneet heidän sikojensa kauppalan yhteiselle maalle päässeen, vaan eivät pitäneet huolta niitten karjaaimisesta; ollen valittajain valituskirjassa tekemät väitteet perättömät ja muuten turhat. Aika ja paikka kuin edellä.

Kauppalan hallituksen puolesta:

W. S. Blåfield
Arndt Koskinen    Wilh Grönlund
S. S. Stockus      K. A. Ringbom