Vuoden 1887 kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1887 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 1.