Vuoden 1888 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1888 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 1.