Vuoden 1889 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1889 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.