Vuoden 1890 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1890 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.