Vuoden 1891 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1891 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.