Vuoden 1892 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirja

Vuoden 1892 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.