Vuoden 1893 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1893 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.