Vuoden 1894 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1894 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.