Vuoden 1895 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1895 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.