Vuoden 1896 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1896 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.