Vuoden 1897 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1897 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.