Vuoden 1898 Lahden kauppalanhalituksen pöytäkirjat

Vuoden 1898 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.