Vuoden 1899 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1899 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.