Vuoden 1900 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1900 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.