Vuoden 1901 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1901 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 2.