Vuoden 1902 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1902 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 3.