Vuoden 1903 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1903 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 3.