Vuoden 1904 Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjat

Vuoden 1904 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 3.