Vuoden 1905 Lahden kauppalanhalituksen pöytäkirjat

Vuoden 1905 pöytäkirjat löytyvät niteestä Cb 4.