Karttamerkinnät

web2_sekametsa.jpg
Sekametsä

 

web_avokallio.jpg
Avokallio

web_havumetsa.jpg
Havumetsä

  web_joki.jpg
Joki ja penger

web_lehtimetsa.jpg
Lehtimetsä

  web_pelto.jpg
Pelto

web_avosuoy.jpg
Avosuo, ylitsepääsemätön

  web_puutarha.jpg
Puutarha

web_avosuok.jpg
Avosuo, kulkukelpoinen

  web_laidun.jpg
Laidun

web_suomets.jpg
Metsäinen suo

  web_aitoja.jpg
Aidat

web_pjarvi.jpg
Järvi

  web_laanir.jpg
Lääninraja

web_penslaid.jpg
Pensoittunut laidun

  web_kayrat.jpg
Korkeuskäyrät 2 sashenin
välein ja korkeusluku.
Yksi sashen eli syli on 2,134 m.

web_pensniitty.jpg
Pensoittunut niitty

  web_rajalinja.jpg
Rajalinja

web_kaskimaa.jpg
Hakkuualue, kaskimaa

  web_rata.jpg
Leveäraiteinen rautatie

web_tiet.jpg
Maantie

  web_krata.jpg
Kapearaiteinen rautatie

web_polut.jpg
Pieni tie ja polkuja

  web_seisake.jpg
Rautatieseisake

web_ojasilta.jpg
Maantiesilta ja oja

  web_posti.jpg
Posti

web_virstanp.jpg
Virstanpylväs

  web_jarvi.jpg
Ankkuripaikka (satama)

web_piharak.jpg
Rakennuksia ja piha-alue

  web_mylly1.jpg
Mylly

web_torppa.jpg
Torppa

  web_tuulimylly2.jpg
Tuulimylly

 web_telelinja.jpg
Lennätinlinja