Päijät-Häme Senaatin kartoissa

Kukamita etusivu karttakuva

EAKR -hankkeen lippukuva
EAKR -hanke

Hae sivustolta

KUKA, MITÄ, LAHTI

Tervetuloa tutustumaan Lahden historiaan!

Kuka, Mitä, Lahti -sivustolle on koottu yhteen Lahden historiaan ja kehitykseen liittyvä tietosisältöpaketti, jonka runkona ovat Lahden historian artikkelit. Niitä täydentävät syventävät käsiteartikkelit, henkilökuvaukset ja paikannimistökokoelma. Kuvituksena verkkosivuilla on käytetty Lahden kaupunginmuseon kuva-arkiston kuvia ja Suomen kansalliskirjaston historiallista sanomalehtikirjastoa ja digitoituja pienpainatteita. Arkistoon on kerätty puhtaaksikirjoitetut Lahden kauppalanhallituksen ja yleisen kokouksen pöytäkirjat ja Lahden kaupungin perustuskirja. Omana ainutlaatuisena kokonaisuutenaan Arkistossa on Senaatin kartat Päijät-Hämeen alueelta.

Kuka, Mitä, Lahti -sivusto on osa "Piirteitä Päijät-Hämeestä - sisältöä maakunnalliseen identiteettiin" -hanketta, joka on toteutettu 2004–2007. Sen tarkoitus on alueen historiantuntemuksen lisääminen ja päijäthämäläisen identiteetin vahvistaminen. EAKR-hankkeen ovat rahoittaneet Lahden kaupunginmuseo ja Päijät-Hämeen liitto. Projektissa ovat olleet mukana:

• ulkoasu: Muuntamo ja Design Kumina

• sisältö: projektinjohtaja Esa Hassinen ja projektityöntekijä Ritva Sateila (aineiston kokoaminen ja Senaatin kartat), Lahden kaupunginmuseo ja Erkki Rope (Senaatin kartat) ja Pasi Karppanen ja Seija Moisander Lahden Kaupunginmuseo (pöytäkirjat)

• hallinto: projektisihteeri Satu Forsström, Lahden kaupunginmuseo

• kuvat: Riitta Hänninen ja Tiina Rekola, Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto ja Suomen kansalliskirjaston pienpainatteet ja Historiallinen sanomalehtikirjasto