Andelin, Johan Erland (1838-1905)


Kelloseppä J. E. Andelin muutti Lahden kylään 1870-luvulla. Hän perusti paikkakunnan ensimmäisen kellosepänliikkeen. Andelinin liike- ja työhuoneet tuhoutuivat Lahden kylän palossa. Hän jäi kuitenkin Lahteen, ja varasi kauppalan ensimmäisessä tonttihuutokaupassa itselleen tontin kauppatorin laidalta. Siinä hän eli ja työskenteli koko kauppala-ajan. Andelin kuoli toukokuussa 1905.


Kelloseppä Andelinia kuvattiin hyvin omaperäiseksi henkilöksi, jonka toimia leimasi malttamattomuus ja kiivaus. Hän oli erittäin ahkera ja työteliäs. Opettaja Villehad Vuorinen kirjoitti Andelinista vuonna 1910, että "kaikki, jotka Lahteen ovat asettuneet liike- tahi ammatti-ihmisiksi, ovat saavuttaneet hyvä taloudellisen aseman, jos vain ovat olleet uutteroita töissään, tarmokkaita ja rohkeita yrityksissään sekä raittiita elämäntavoissaan. Kelloseppä J. E. Andelinissa nämä ominaisuudet olivatkin hyvin huomattavissa. Jos hän ei vaan ollut välttämättömillä matkoilla tahi asioillaan tahi kokouksissa kauppalan asioissa, niin kyllä hänet varmasti tapasi ammatti-pöytänsä ääressä naputtelemassa tahi tähystelemässä kellonrattaita."

LUE MYÖS!


Lahden kauppalanhallituksen pöytäkirjoja.

J. E. Andelin oli kauppalanhallituksen jäsen 1878-1881 ja 1888-1894.