Carlstedt, Karl Emil Edvard (1838-1914)


carlstedtkarlemiledvard.jpgPankinjohtaja Edvard Carlstedt oli toinen kauppalan luottomiehistä, jotka lähetettiin vuoden 1905 lopulla vauhdittamaan Lahden kaupunkihanketta Pietariin. Yhdessä järjestysmies Frostellin kanssa he saivat ministerivaltiosihteerin esittelemään asian hallitsijalle, joka marraskuun ensimmäisenä päivänä 1905 lopulta antoi armollisen asetuksensa Lahden kaupungin perustamisesta.

Pankinjohtaja Carlstedtiin luotettiin, sillä hän oli Lahdessa toiminut näkyvissä työ- ja luottamustehtävissä. Hänet tunnettiin suoraselkäisenä ja isänmaallisena miehenä. Pankkimiehenä hän ei ollut välttämättä kaikkien mieleen. Villehad Vuorisen mukaan Carlstedt "joskus kielsi rahat, vaikka paperissa oli täysin luotettavakin nimi mukana. Hänen kieltonsa perustui siihen, että hän asiantuntijana tahtoi suojella ‘täysin luotettavaa' siitä vahingosta mikä toisinaan johtuu yhteistoiminnasta ‘pitkillä papereilla'. Sellaista isällistä huolenpitoa joskus itse suojeltavakin katsoi liialliseksi hyväntahtoisuudeksi".

Edvard Carlstedt syntyi vuonna 1838 Palikaisten kartanossa Somerniemellä. 1840-luvulla Carsltedtin perhe muutti Viipurin tienoille, ja niin nuori Edvard kävi koulunsa siellä. Ylioppilaaksi hän tuli vuonna 1861. Carlstedt toimi aluksi kotiopettajana ja sitten harjoittelijana Suomen Pankissa. 1860-luvun lopulla hän suoritti korkeamman kameraalitutkinnon ja pääsi senaattiin ylimääräiseksi kamarikirjuriksi. Hän sai kolmivuotisen stipendin opintojen jatkamiseen Moskovassa.

Vuonna1873 Carlstedt siirtyi Valtion Rautateiden palvelukseen. Hän toimi aluksi Pietarin Suomen aseman toisena kirjurina, mutta yleni nopeasti asemapäällikön apulaiseksi. Vuonna 1879 Carlstedt muutti Lahteen Vesijärven aseman asemapäälliköksi. Tässä asemassa hän tuli lahtelaisille hyvin tutuksi ja kunnioitetuksi. Asemapäällikkö valitsi kesäisin suuren määrän lastaushenkilökuntaa. Villehad Vuorinen muisteli, että "päällikön ja työväestön välillä vallitsi silloin molemmin puolinen tyytyväisyys ja sopu mitä suloisin".

Vuonna 1888 Carlstedt nimitettiin Suomen Pankin komisariukseksi Pietarin konttoriin. Tätä tehtävää hän hoiti vuoteen 1897 asti. Sitten hän palasi takaisin Lahteen vasta perustetun Kansallis-Osake-Pankin konttorin johtajaksi. Täältä hän siirtyi vielä kahdeksi vuodeksi johtamaan Kauppapankin Lahden konttoria vuonna 1908. Sen jälkeen Carlstedt jäi eläkkeelle. Hän muutti vuonna 1913 Helsinkiin, jossa kuoli seuraavana vuonna.