Schwartzberg, Henrik (1875-1946)


schwartzberghenrik.jpgVuonna 1908 perustettu Lahden Rauta- ja Metalliteollisuus Oy joutui muutaman vuoden toimittuaan suuriin vaikeuksiin. Yhtiö oli mitoittanut väärin saamansa suuret laivatilaukset ja ajautui rahoittajapankin valvontaan. Yhtiön pelastajaksi kutsuttiin laivanrakennusinsinööri Henrik Schwartzberg. Hänet nimitettiin yhtiön teknilliseksi johtajaksi vuonna 1911.

Schwartzberg syntyi Heinävedellä vuonna 1875, tuli ylioppilaaksi Kuopion klassisessa lyseossa vuonna 1895 ja suoritti konerakennuksen insinöörin tutkinnon Suomen polyteknillisessä opistossa vuonna 1899. Hänen erikoisalanaan oli laivanrakennus.

Henrik Schwartzberg täydensi opintojaan työskentelemällä ja opiskelemalla ulkomailla usean vuoden ajan aivan 1900-luvun alussa. Vuosina 1899-1901 hän oleskeli Ruotsissa ja opiskeli muun muassa Chalmersin teknillisessä opistossa Göteborgissa. Ruotsista hän siirtyi pariksi vuodeksi Yhdysvaltoihin, jossa hän työskenteli New York Shipbuilding Co:n palveluksessa.

Schwartzberg palasi Suomeen vuonna 1904. Hän oli Hietalahden Laivatelakka ja Konepaja Oy:n palveluksessa vuoteen 1911 asti. Vuosina 1904-08 hän toimi teknillisessä korkeakoulussa laivanrakennuksen apulaisopettajana ja vuodet 1908-13 laivanrakennuksen ylimääräisenä lehtorina.

Schwartzbergin johdolla Lahden Rauta- ja Metalliteollisuus Oy lähti uuteen nousuun. Samalla Schwartzberg itse vahvisti asemaansa yrityksessä. Hänet nimitettiin 1920-luvun lopulla yhtiön pääjohtajaksi ja yhtiön osake-enemmistö joutui aikaa myöten hänelle ja hänen suvulleen. Henrik Schwartzberg jäi eläkkeelle vuonna 1938. Yrityksen johdossa jatkoivat hänen poikansa Pauli ja Aarne Mustakallio. Edellinen aloitti teknillisenä johtajana vuonna 1937 ja jälkimmäinen isännöitsijänä ja toimitusjohtajana vuonna 1938.

Henrik Schwartzberg oli maailmansotien välisen aikana Lahden teollisen elämän johtohahmoja ja paikallinen vaikuttaja, joka osallistui hyvin aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään. Hän oli mukana lukuisissa kaupunginvaltuuston asettamissa toimi- ja lautakunnissa. Vuonna 1912 hän oli perustamassa Kotimaisen Työn Liittoa. Schwartzberg kuului Suomen Metalliteollisuuden Työnantajaliiton hallitukseen vuodesta 1919 lähtien.

Schwartzberg loi Lahden Rautateollisuudesta, sittemmin Rautesta perheyrityksen, jonka yhtiöjärjestykset sisälsivät aina lunastuspykälän, jonka mukaan etuoikeutettuja omistajia olivat hänen jälkeläisensä suoraan alenevassa polvessa. Näin muotoutui kiinteä perheyritys, joka voimakkaasta kasvustaan huolimatta kykeni säilyttämään omistusrakenteensa. Henrik Schwartzberg kuoli Lahdessa vuonna 1946.