Vuorinen, Villehad ( 1849-1924)


vuorinenvillehad.jpgLahtelaisen kotiseutututkimuksen ja -työn isä, opettaja Villehad Vuorinen syntyi Jalkarannan kylän Ylä-Köllin talossa vuonna 1849. Omatoimisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppinut Vuorinen valittiin kiertokoulunopettajaksi Vesikansan piiriin vuonna 1875. Sitä ennen hän oli työskennellyt jonkin aikaa sahalla Lahdessa. Vuorinen oli kiertokoulunopettajana yli 20 vuotta. Vuonna 1896 hän ryhtyi vakuutusyhtiö Suomen asiamieheksi ja matkarahastajaksi. Vaikka Vuorinen tämän johdosta luopui opetustehtävistä kutsuttiin häntä edelleen opettajaksi, ja tämän arvonimen hän ylpeänä säilyttikin kuolemaansa saakka.

Villehad Vuorinen oli tunnettu kynämies. Hän mielellään auttoi ihmisiä ja yhdistyksiä kauppakirjojen, perunkirjoitusten ja muiden asiakirjojen laadinnassa. Vuorinen oli vuosikymmeniä Uuden Suomettaren kirjeenvaihtajana ja hän avusti mielellään myös paikallisia lehtiä. Hänen paikallista perinnettä ja historiaa kuvailevat artikkelit ovat erityisen arvokkaita. Hän lähetti kansatieteellistä aineistoa myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon.

Villehad Vuorinen oli myös innokas puuhamies valistus- ja raittiushankkeissa. Hän oli Lahden ensimmäisen raittiusyhdistyksen, Säde I:n ensimmäinen sihteeri ja toimi yhdistyksen puheenjohtajana yhteensä 13 vuotta. Hän työskenteli väsymättömästi muun muassa kansanopiston saamiseksi Lahteen.

Villehad Vuorinen kuoli Lahdessa 75-vuotispäivänään 14. helmikuuta 1924. Eri julkaisuissa esitetyissä muistosanoissa korostettiin Vuorisen aatteellisuutta ja ihanteellisuutta. Kansanopiston johtaja Rope Kojonen kirjoitti Kansavalistusseuran Kalenterissa, että "Villehad Vuorisessa poistui keskuudestamme Lahden seudun huomatuin mies viime vuosikymmenien aikana, persoonallisuus, jommoisia on yleensä vähän meidän päivinämme."

Villehad Vuorisesta laatimassaan kuvauksessa Olli Järvinen toteaa, että "Elämäntyöllään ja eritoten kirjoituksillaan on tämä valistunut kansanmies tehnyt arvokkaita palveluksia kaikille niille, joiden tehtävä on ollut ja on vastaisuudessa oleva kotiseudun menneisyyden tutkiminen ja siitä kirjoittaminen. Villehad Vuorinen oli kotiseutumies tämän sanan täysimmässä merkityksessä."