Kalku Lactis kalakäräjillä vuonna 1445

Ensimmäinen kirjallisissa lähteissä mainittu lahtelainen on Kalku Lactis, joka 29. heinäkuuta 1445 istui lautamiehenä käräjillä Hollolassa. Hänen nimensä esiintyy kalavesien rajankäyntiä käsittelevässä pöytäkirjassa.

Pöytäkirja on Reinhold Hausenin Suomen keskiajan lähteitä esittelevässä kokoelmassa numerolla 2622 (Finlands medeltidsurkunder (FMU) samlade och i tryck utgifna Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. III 1431-1450. Helsingfors 1921):

"Hollola 29 juni 1445.

Rågång fastställes mellan Artjärvi by i Artjärvi socken och Porlom by i Lappträsk.

Kopia på papper uti en volym med handlingar angående Artsjö, Ede och Jackarby gårdar, uti De La Gard Ark. i Lunds univ. bibl. Denna dom säger sig Björn Klasson till Lepas framsökt ur "Herr Olef Taffuestes domböcker" och till afskriften bestyrkt år 1548, om S:t Henrici translacionis dag.

Anno Domini MCDLV, po Sancte Petri et Pauli dag, tho stod fiske tinget i Hollola socken.

Dömdes tenne roor stadugha och fasta at bliffva emillan Artiierffvi oc Porolampij, som aer fförst Veckafulan[s]v, Hetainenkangas til Altaristen offuan forsen, tedhan til Kylmekosky offuer noon, ther xij stena ligia vidher ona, tedhan til Hidennithun kallio, ther ligge xii stena, oc so til Lapinsoonkanto; oc Porolampibo sack til xl m fför velle. Och tesse effterne godhe men haffva tho ij nempden sithidh, som aer fförst Olof Tian, Jussi Saikon, Henrik Olsson Toivala, Henrik Okerois, Jussi Kaurama, Anders Michilzsson, Peder Sairickala, Per Okerois, Poffvel Tomala, Kalku Lactis, Henric Körälän, Magnus Wndilan."