Lahden historia

Lahden historia osiossa artikkelit on jaoteltu kuuteen teemaan, jotka valottavat Lahden historiaa keskiajasta nykypäivän. Ensimmäinen teema on Lahden kaupunki, jossa käsitellään kaupungin vaiheita kauppala-ajasta lähtien. Jos haluat tietää kuinka Lahden väestö on kehittynyt, lue artikkeli Lahden alue ja väestö toisen maailman sodan jälkeen. Kulttuuri-osiossa voit taas tutustua Lahden alueen esihistoriaan ja sen kehittymiseen kulttuuri- ja koulukaupunkina. Teema Talous antaa tietoa Lahden palveluiden ja talouden kehittymisestä Lahden markkinoista Viljaklusteriin. Lahden kylän alkuvaiheita selvitetään teemassa Keskiaika, josta löydät m. m. seuraavan aikalaiskuvauksen Lahdesta. "Täällä on oikea Amerikka ja pitäisi oikeastaan kulkea revolveri taskussa, ollakseen turvassa." Viimeinen teema Teollisuus pureutuu Lahden monipuoliseen teollisuuteen ja sen kehittymiseen eri ajanjaksoina.