Viljaklusteri on yhteistyön edelläkävijä

Lahden alueella on vuoden päivät toiminut viljaklusteri. Se muodostuu alueen elintarviketeollisuudesta. Mukana ovat suuret kärkiyritykset, kuten Harwall, Fazer ja Lahden Polttimo sekä myös pienet ja keskisuuret alan yritykset ja myös viljelijöiden edustajat.

Viljaklusterissa mukana olevat tahot ovat itsekin yllättyneitä siitä, kuinka tärkeäksi yhteistyö- ja keskustelufoorumiksi klusteri on lyhyessä ajassa muodostunut. Tavoitteena on, että yhteistyön avulla löydetään sellaista osaamista ja havaitaan ne katvealueet, jotka yrityksen arkisessa uurastuksessa jäävät näkemättä. Ensimmäisessä vaiheessa klusteri analysoi biosivujakeita eli eri valmistusprosessien yhteydessä syntyvää hukkamateriaalia. Tavoitteena on selvittää tämän materiaalin parempaa jalostusta ja siitä saatavia hyötyjä.
Lahden kaupunki on juuri julkistanut elinkeinostrategiansa. Strategiaa työstäneet sanovat, että viljaklusteri on toiminut mallina ja esimerkkinä koko strategialle.

Tavoitteena on, että myös muilla keskeisillä toimialoilla muodostetaan koko toimialan kattavia klustereita, jotka selvittävät alan kehitysmahdollisuuksia yhdessä. Ideana on, että klusterityöskentely antaa paremman näköalan alan toimintaan ja voisi toimia myös uusien innovaatioiden, yritysten ja pysyvien työpaikkojen perustamisen tukena. Klusteritoiminnalle on ominaista, että yhteistyö syntyy alan toimijoiden sisältä, ei ulkoapäin asetettuna. Se on omiaan antamaan yhteistyölle motivaatiota, kun mukana olevat yritykset löytävät yhteistyöstä konkreettista apua omalle toiminnalleen. Samalla murtuvat esimerkiksi yritysten koosta aiheutuvat raja-aidat.