Lotila

Lotila oli Lahden kylän Savolan kantatilasta vuonna 1856 erotettu talo. Talo luovutettiin 1890-luvulla Hollolan "köyhille". Vuodesta 1905 siinä toimi Hollolan ja Lahden yhteinen vanhainkoti. Talon siirtyessä Lahden omistukseen siitä tehtiin kansakoulu.

Lotila-nimen arvellaan juontuvan läheisestä Lotiseva-joesta ja sitä ympäröivästä kosteasta maa-alueesta. Lotilan talon eteläpuolella oli aikoinaan kolme kulmakuntaa: Ylä-, Etu- ja Taka-Lotila.